Wymiana opon motocyklowych jest bardzo ważna, głównie ze względu na bezpieczeństwo. Należy kontrolować wiek ogumienia oraz jego stan, zwracać uwagę na głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia oraz przebieg.

Częstotliwość wymiany jest uzależniona także od parametrów opony, rodzaju motocykla i jego ciężaru, stylu jazdy i warunków, w jakich jest użytkowana. W odmienny sposób zużywają się opony motocyklowe z różnych kategorii.Różnicę stanowić będzie np. to, czy ta sama opona używana jest przy pełnym obciążeniu, dodatkowo w ciepłym klimacie czy w chłodniejszych warunkach podczas jazdy solo.Oczywistym jest to, że szybciej zużyje się w pierwszym przypadku.

Ile lat ma opona?

Aby sprawdzić, kiedy opona została wyprodukowana należy sprawdzić tzw. DOT. Znajduje się on na bocznej ścianie opony, najczęściej w owalnym wgłębieniu i stanowi cztery cyfry. Dwie pierwsze oznaczają tydzień, dwie ostatnie rok. Zdarza się, że między literami DOT ( co oznacza Department of Transportation ) a owymi cyframi następuje ciąg liter i cyfr, nie ma on jednak znaczenia w określaniu wieku opony. Producenci zapewniają, że opona fabrycznie nowa jest pełnowartościowa 5 lat od momentu jej wyprodukowania.

Przechowywanie opon

Należy mieć na uwadze sposób magazynowania opon. Guma nie powinna być poddawana działaniu szkodliwych czynników atmosferycznych, takich jak mróz czy zbyt duże nasłonecznienie a nawet wody, oraz powinna być odpowiednio składowana, by nie ulec odkształceniu.Tak więc przechowywanie opon jest kluczowym elementem w ocenie pełnej ich wartości. Nawet kilkuletnia opona może być lepsza niż kilkumiesięczna, która leżała w nieodpowiednich warunkach.

Jak szybko starzeje się opona w trakcie użytkowania?

Podczas eksploatacji opona starzeje się dużo szybciej niż podczas składowania w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach. Oczywistą rzeczą jest to, że zużywa się bieżnik. Zużycie może być spowodowane dużym przebiegiem. Może być także nierównomierne. Jeśli jest ono spore należy ogumienie wymienić. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm.

Zdarza się, że opona jest “wyząbkowana”. Chodzi o nierównomierne zużycie, bieżnik na oponie jest głębszy i płytszy, przy czym powinno kierować się głębokością w miejscu płytkim.

Także przy jednostronnym zużyciu opony, co najczęściej spowodowane jest stylem jazdy, gdy bieżnik osiąga minimalną głębokość, należy opony wymienić. To samo zalecane jest przy dużym zużyciu w środkowej części, spowodowanym dużym przebiegiem przy jezdzie na wprost. Podczas jazdy trafia się na różne warunki, nierówności, drobne przeszkody, krawężniki itp. Jeżeli następuje uszkodzenie mechaniczne, opona także w tym przypadku powinna być wymieniona.